Adwent – bezcenny dar

Pierwsza Niedziela Adwentu rozpoczyna w Kościele katolickim nowy rok liturgiczny, w którym akcent położony jest na problematykę świętowania niedzieli oraz skutków uczestnictwa we Mszy św. Dokumenty II Soboru Watykańskiego nazywają Mszę św. „źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego”, a św. Jan Paweł II stwierdza w swojej ostatniej Encyklice Ecclesia de Eucharistia, że „Kościół żyje dzięki Eucharystii”. Nadchodzący rok liturgiczny będziemy przeżywać pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Nawiązuje ono do misji, której Pan Jezus udziela wszystkim zebranym przy stole eucharystycznym.

Czytaj dalej Adwent – bezcenny dar

Św. Cecylia – „patronka talentów”

W dniu 22 listopada Kościół katolicki obchodzi wspomnienie liturgiczne św. Cecylii, dziewicy i męczennicy. Jest ona patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów i zespołów wokalno-muzycznych. W ikonografii jej atrybutami są: cytra, harfa, organy, a także płonąca lampa, miecz lub wieniec z białych i czerwonych róż, oznaczających jej niewinność i męczeństwo.

Czytaj dalej Św. Cecylia – „patronka talentów”

Otrzęsiny II rocznika

W sobotę, 20 listopada 2021 r., w Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie tradycyjnie odbyły się rocznikowe otrzęsiny. Tym razem dla II rocznika, gdyż w ubiegłym roku nie można było tego przygotować z powodu pandemii. O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św. w intencji II rocznika pod przewodnictwem ks. Roberta Ptaka, który w swojej refleksji nad Ewangelią, zwrócił uwagę na bardzo ważny element życia chrześcijańskiego, jakim jest dzielenie się z innymi swoim przeżywaniem wiary. Temu ma służyć także program stypendialny i przebywanie razem w Domu Fundacji.

Czytaj dalej Otrzęsiny II rocznika

Wyjątkowy koncert

W czwartek, 4 listopada 2021 r., miał miejsce na Zamku Królewskim w Warszawie koncert muzyczno-poetycki z okazji 100-lecia urodzin Św. Jana Pawła II i 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida. To wyjątkowe wydarzenie zostało zorganizowane przez Dyrektora Zamku Królewskiego, prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Warszawie, Ewę Bednarkiewicz. W czasie koncertu wystąpili wybitni Artyści: Teresa Budzisz-Krzyżanowska i Konstanty Andrzej Kulka, światowej sławy skrzypek wirtuoz wraz z osobami towarzyszącymi. W Sali Złotej Zamku Królewskiego zgromadzili się znakomici goście, na czele z Jego Ekscelencją Księdzem Arcybiskupem Stanisławem Budzikiem.

Czytaj dalej Wyjątkowy koncert