Święty Janie Pawle II – dziękujemy!

Otwórzcie drzwi Chrystusowi!

Jest taki czas w życiu człowieka, kiedy bardzo poważnie zaczyna zastanawiać się nad swoją przyszłością, kiedy szuka takich drzwi, przez które mógłby przejść i rozpocząć kolejny etap swojego życia. Dla mnie takimi drzwiami nadziei stała się Osoba św. Jana Pawła II. Pewnego dnia odczytałam słowa Ojca św. wypowiedziane 22 października 1978 roku, w czasie Mszy św. rozpoczynającej Jego Pontyfikat: „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!”

Czytaj dalej Święty Janie Pawle II – dziękujemy!

ojcze Święty, chcemy być nadzieją świata i kościoła!

Mija dokładnie sto lat od urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II, Założyciela naszej Fundacji, w ramach której od ponad 30 lat realizowana jest pomoc stypendialna dla młodzieży, pochodzącej z krajów Europy Środkowo – Wschodniej oraz z innych państw byłego bloku komunistycznego.  W ciągu tych minionych lat ponad 1000 osób skorzystało z pomocy Fundacji, zdobywając wszechstronną wiedzę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim a także pogłębiając w sobie wartości religijno-duchowe, aby na swoich drogach życia starać się „bardziej być” niż „więcej mieć”, do czego zachęcał ludzi młodych św. Jan Paweł II.

Czytaj dalej ojcze Święty, chcemy być nadzieją świata i kościoła!