Cele i struktura

Cele

Nowo powstała Fundacja przyjęła sobie za cel popieranie i realizację inicjatyw o charakterze naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym, związanych z pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II. Podjęła się też zachowania i rozwoju tego duchowego dziedzictwa oraz przekazania go następnym pokoleniom.

Ten główny cel znalazł odzwierciedlenie w celach szczegółowych, którymi są:

  1. Opieka nad pielgrzymami przybywającymi do Rzymu (Dom Polski w Rzymie).
  2. Zbieranie dokumentów, dotyczących Pontyfikatu Jana Pawła II, a także związane z tym naukowe studium nad nauczaniem i działalnością Papieża-Polaka oraz propagowanie podstawowych idei Pontyfikatu (Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II, Kwartalnik „Ethos”).
  3. Pomoc stypendialna w formacji osób duchownych, konsekrowanych i świeckich, zwłaszcza pochodzących z Europy Środkowej i Wschodniej, w celu wykształcenia inteligencji respektującej wartości religijne i chrześcijańskie normy moralne (Dom Fundacji Jana Pawła II w Lublinie).

Ponadto Papież postawił przed Fundacją zadanie umacniania więzów między narodami słowiańskimi, poprzez badania naukowe oraz promowanie i zbliżanie kultur.

Struktura

Władzę zwierzchnią nad Fundacją sprawował do Swojej śmierci papież Jan Paweł II. Obecnie zwierzchnikiem Fundacji jest Metropolita Krakowski, abp Marek Jędraszewski, zaś przewodniczącym Rady Administracyjnej ks. dr Paweł Ptasznik.

Sekretariatem Administracyjnym Fundacji kieruje ks. dr Dariusz Giers. Sekretariat wspiera działanie Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II, jak również pozostałych instytucji Fundacji: Domu Pielgrzyma w Rzymie (dyr. ks. dr Mateusz Wójcik) i Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie (dyr. ks. Jan Strzałka – sercanin). Ks. dr Dariusz Giers koordynuje również działalność finansową Fundacji.

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II podzielony jest na sekcję dokumentacji i na sekcję studium, którymi kieruje ks. dr Andrzej Dobrzyński.

Funkcjonowanie Fundacji jest możliwe dzięki hojności dobroczyńców z Polski i całego świata. Wielu z nich jest członkami Kół i Towarzystw Przyjaciół Fundacji. Aktualnie 44 Koła i Towarzystwa istnieją w 16 krajach na czterech kontynentach.

Dom Fundacji Jana Pawła II

YouTube