Przemówienia Ojca Świętego

Jan Paweł II do Fundacji JP2:

Przemówienie Ojca Świętego w Auli Pawła VI podczas specjalnej audiencji dla Polaków, którzy przybyli na oficjalne otwarcie i przekazanie Janowi Pawłowi II Domu Polskiego w Rzymie – 7 listopada 1981 roku.

Przemówienie Ojca Świętego w kaplicy Domu Polskiego w czasie uroczystości poświęcenia Domu – 8 listopada 1981 roku.

Przemówienie Ojca Świętego podczas specjalnej audiencji papieskiej, udzielonej uczestnikom uroczystości poświęcenia tablicy fundatorów Domu Polskiego przy via Cassia w Rzymie – 27 czerwca 1985 roku.

Przemówienie Ojca Świętego w Sali Klementyńskiej podczas audiencji specjalnej dla Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, którzy przybyli na odsłonięcie drugiej tablicy pamiątkowej dobroczyńców Fundacji – 29 września 1988 roku.

Przemówienie Ojca Świętego w Sali Klementyńskiej z okazji 10-lecia Fundacji. Poświęcenie trzeciej tablicy pamiątkowej ofiarodawców – 26 września 1991 roku.

Przemówienie Ojca Świętego w Sali Klementyńskiej na Watykanie z okazji odsłonięcia czwartej tablicy pamiątkowej – 26 października 1995 roku.

Przemówienie Ojca Świętego w Auli Pawła VI wygłoszone podczas audiencji dla ofiarodawców Fundacji Jana Pawła II w 20. rocznicę pontyfikatu – odsłonięcie piątej tablicy pamiątkowej ofiarodawców – 29 października 1998 roku.

Koordynator nagrania – ks. Stefan Wylężek
Wybór i opracowanie – Małgorzata Kołodziejczyk
Oprawa muzyczna – ks. Piotr Paćkowski
Realizacja – Jarosław Gołofit

Dom Fundacji Jana Pawła II

YouTube