Nowi stypendyści Fundacji

W czwartek, 27 lipca 2023 r., uczestnicy kursu przygotowawczo-kwalifikacyjnego w Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie odbyli końcowe rozmowy, poprzedzone egzaminami z języka polskiego i przedmiotów kierunkowych. Podczas wspólnego obiadu młodzież z Białorusi, Ukrainy i Uzbekistanu podziękowała Dyrekcji Domu i Profesorom za możliwość uczestniczenia w kursie, poświęcony im czas i stworzenie rodzinnej atmosfery. Czytaj dalej Nowi stypendyści Fundacji

Kurs w Domu Fundacji

We wtorek, 4 lipca br., w Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie rozpoczął się kurs przygotowawczo-kwalifikacyjny dla tegorocznych kandydatów na program stypendialny. Uczestniczy w nim 35 młodych osób, które przyjechały z Białorusi, Ukrainy i Uzbekistanu. Codziennie odbywają się dla nich zajęcia z języka polskiego i przedmiotów z wybranych kierunków studiów na KUL. Kandydaci na program stypendialny przygotowują liturgię i uczestniczą w codziennej Eucharystii oraz piątkowych adoracjach.

W sobotę, w ramach spotkania integracyjnego, młodzież przygotowała różnego rodzaju pantomimy i zabawy. Nie zabrakło też i piosenek w ich językach narodowych oraz ulubionego tańca „Belgijka”. Wszystkim dopisuje pogoda ducha, optymizm i radość z przebywania w Domu Fundacji, za co wyrażają wdzięczność wszystkim dobroczyńcom i przyjaciołom, polecając ich w modlitwie przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.

ks. Robert Ptak

Foto: Sviatlana Krupenchyk