Adwent – bezcenny dar

Pierwsza Niedziela Adwentu rozpoczyna w Kościele katolickim nowy rok liturgiczny, w którym akcent położony jest na problematykę świętowania niedzieli oraz skutków uczestnictwa we Mszy św. Dokumenty II Soboru Watykańskiego nazywają Mszę św. „źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego”, a św. Jan Paweł II stwierdza w swojej ostatniej Encyklice Ecclesia de Eucharistia, że „Kościół żyje dzięki Eucharystii”. Nadchodzący rok liturgiczny będziemy przeżywać pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Nawiązuje ono do misji, której Pan Jezus udziela wszystkim zebranym przy stole eucharystycznym.

Jednym z istotnych wymiarów duchowego przygotowania się do tajemnicy Bożego Narodzenia są Roraty. Jest to wotywna Msza św. ku czci Najświętszej Maryi Panny. Nazwa tej Mszy pochodzi od jej śpiewu na wejście, który rozpoczyna się od słów „rorate cæli desuper”, czyli „spuśćcie rosę niebiosa”, a charakterystycznym jej elementem jest zapalanie świecy maryjnej, zwanej roratką.

W tym roku Roraty celebrowane będą w naszej kaplicy fundacyjnej od poniedziałku do piątku o godz. 6.30. Zachęcamy wszystkie stypendystki i stypendystów do licznego udziału w tej porannej modlitwie Kościoła. Bezpośrednio po Roratach wszystkich jej uczestników zapraszamy na śniadanie adwentowe.

Mamy nadzieję, że udział w tych wyjątkowych nabożeństwach, przyczyni się do pogłębienia naszej pobożności eucharystycznej i regularnego uczęszczania na niedzielną i świąteczną Eucharystię. W osiągnięciu tego celu niech nam pomaga Maryja, nazwana przez św. Jana Pawła II we wspomnianej encyklice Niewiastą Eucharystii.

ks. Jan Strzałka