Relikwie

Czym są relikwie?

Są to szczątki ciała świętych lub rzeczy z nimi związanych, a także relikwie Męki Pańskiej.

Relikwie I stopnia = szczątki ciała świętego, np. krew, kość, włos.

Relikwie II stopnia = przedmioty, którymi posługiwał się święty, np. ubrania, rzeczy osobiste, rzeczy mające bezpośredni kontakt ze świętym.

Relikwie III stopnia = powstają przez tak zwane potarcie, np. o sutannę świętego, albo dzięki temu, że święty człowiek dotknął jakiejś rzeczy.

Bóg dba o swoich świętych i daje ludziom znaki ich świętości. Jednym z takich znaków jest kult relikwii. Jednak relikwie same w sobie nie mają mocy, ale przez wzgląd na osobistą świętość osoby związanej z relikwią. Bóg działa poprzez relikwie dla umocnienia naszej wiary i ku pomocy w zbliżaniu się do Niego.

Kult relikwii nie dotyczy więc szczątków ciała czy przedmiotów, ale Pana Boga, który jest sprawcą świętości. Zatem, relikwie jedynie przenoszą nas do rzeczywistości świętości, wskazując na jej Źródło, na Pana Boga.

Obecnie Relikwie I stopnia św. Jana Pawła II znajdują się już w ponad 100 kościołach i kaplicach w Polsce. Do nich należy również kaplica Domu Fundacji w Lublinie. Obecność Relikwii w naszej wspólnocie zawdzięczamy Metropolicie krakowskiemu Ks. Kard. Stanisławowi Dziwiszowi, który osobiście wprowadzi Je do naszej kaplicy 18 grudnia 2012 roku. Po Eucharystii Relikwiarz w kształcie małej monstrancji z kroplą krwi Świętego Jana Pawła II został umieszczony w specjalnie przygotowanym na tę okoliczność bocznym Ołtarzu. Od tej chwili kaplica stała się miejscem szczególnego kultu Założyciela naszej Fundacji, św. Jana Pawła II.

Szczególną rolę w sprowadzeniu Relikwii do naszej kaplicy odegrali Państwo Ewa i Maciej Bednarkiewiczowie z Warszawy, którzy osobiście zabiegali o to u Księdza Kardynała, aby ten bezcenny dar znalazł się również w kaplicy naszego Domu.

Dom Fundacji Jana Pawła II

YouTube