Kierunki studiów

Fundacja Jana Pawła II przyznaje stypendium na wszystkie kierunki dostępne w aktualnej ofercie KUL z wyjątkiem:

  • administracja,
  • bezpieczeństwo narodowe,
  • filologia słowiańska,
  • pedagogika (Stalowa Wola),
  • prawo,
  • prawo w biznesie.