Kierunki studiów

Fundacja Jana Pawła II przyznaje stypendium na wszystkie kierunki dostępne w aktualnej ofercie KUL z wyjątkiem:

  • kierunek lekarski,
  • prawo,
  • prawo w biznesie,
  • kierunki prowadzone w filii KUL w Stalowej Woli.

Dom Fundacji Jana Pawła II

YouTube