Życzymy błogosławionych Świąt!

Drodzy Dobroczyńcy i Przyjaciele!

Przed nami Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Po raz kolejny będziemy dziękować Bogu Ojcu za to, że „tak bardzo umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).

W męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa nabiera sensu nasze  życie doczesne i wieczne: „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?… Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?… Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował” (Rz 8, 31. 35.37).

Niech radosne „Alleluja” towarzyszy wszystkim okolicznościom życia, nadając sens szczególnie tym, które mają wymiar krzyża.

Życzymy błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To nas wyróżnia.

Jan Paweł II, Gdańsk, 1987 r.