Zatrzymaj się!

W najbliższy czwartek mija 15 rocznica powrotu do Domu Ojca Założyciela naszej Fundacji św. Jana Pawła II. Kardynał Stanisław Dziwisz, który do samego końca ziemskiego pielgrzymowania towarzyszył Ojcu św. w Jego wędrówce do nieba, zachęca wszystkich, aby zjednoczyli się we wspólnej modlitwie błagalnej do Pana Boga, za wstawiennictwem Jana Pawła II i prosili o ustanie pandemii koronawirusa: „Proszę Was wszystkich, drodzy Bracia i Siostry, o to, byśmy w 15. rocznicę przejścia Jana Pawła II do domu Ojca znów się przy nim zjednoczyli. Bardzo Was proszę, niech nikogo nie zabraknie w tej duchowej wspólnocie 2 kwietnia o godzinie 21.37. Niech wzniesie się do nieba nasza modlitwa zawierzenia”.

O godz. 21.37 zapalmy w oknie Papieskie światło jedności.

Odmówmy modlitwę: Pod Twoją obronę.

Odnówmy Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu, dokonany przez Kardynała Stanisława Dziwisza w Łagiewnikach, 18 marca, inspirowany Aktem zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez Jana Pawła II w 2002 roku w Krakowie:

Modlitwa zawierzenia Miłosierdziu Bożemu w obliczu pandemii

Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.
Spraw, aby ustała pandemia koronawirusa. Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.
Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca.
Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Maryjo, Matko Miłosierdzia – módl się za nami!
Św. Janie Pawle II, św. S. Faustyno i wszyscy święci – módlcie się za nami!

Można dodać inne modlitwy osobiste.