„NAJŚWIĘTSZE SERCE” – PIERWSZY TAKI FILM!

W środę, 4 marca, grupa stypendystów Fundacji Jana Pawła II udała się do lubelskiego kina „Bajka” na projekcję filmu „Najświętsze Serce”. To pierwszy w historii kina film fabularno-dokumentalny o Najśw. Sercu Jezusa. Wraz z główną bohaterką poznajemy źródła i historię kultu Najświętszego Serca Jezusa. Na ekranie wspólnie przemierzamy drogę od małej francuskiej miejscowości, gdzie Pan Jezus objawił się św. Małgorzacie Marii Alacoque w XVII w., przez Watykan, gdzie papież poświęca całą ludzkość i świat Najświętszemu Sercu, po Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, gdzie Jezus objawił, jak wielką miłością i miłosierdziem przepełnione jest Jego Serce. Docieramy wreszcie do miejsc cudów eucharystycznych, gdzie na Hostii zmaterializowały się cząstki Najświętszego Serca.

Wychodząc z kina, wielu studentów dziękowało za możliwość obejrzenia tego ciekawego filmu, zarówno pod kątem treści dokumentalnej, jak i fabuły pozwalającej odnaleźć się widzowi w czasach współczesnych, gdzie nieraz w bardzo dramatycznych sytuacjach życiowych można doświadczyć miłości Serca Pana Jezusa.

Św. Jan Paweł II mówił, że „Bóg objawia swą miłość w Sercu Chrystusa, a przy Sercu Jezusowym serce człowieka uczy się poznawać, jaki jest prawdziwy i jedyny sens jego życia i jego przeznaczenia; przy Sercu Jezusowym serce człowieka nabiera zdolności miłowania”.

Wsłuchując się w te słowa i wpatrując się w przykład Założyciela naszej Fundacji, chcemy u początku Wielkiego Postu powierzyć ten czas i nasze codzienne sprawy Najświętszemu Sercu.

ks. Robert Ptak SCJ