Wielki Tydzień w Domu Fundacji

Słowo dyrektora Domu, ks. Jana Strzałki SCJ, na czas Wielkiego Tygodnia i życzenia wielkanocne.

 

Lublin, 5 kwietnia 2023 r.