Wielkanoc w Domu Fundacji

Większość stypendystów Fundacji Jana Pawła II w Lublinie, korzystając z przerwy w wykładach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wyjechała na czas Świąt Wielkanocnych do swoich rodzin na Białorusi i Ukrainie. Młodzież z odległych krajów, z Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu a także z Ukrainy, gdzie trwa wojna, pozostała w tym okresie w Domu Fundacji. Grupa ponad 30 studentów włączyła się zarówno w przygotowanie liturgii, jak i posiłków tak, by w rodzinnej atmosferze przeżywać ten świąteczny czas.

W poranek wielkanocny tradycyjnie zasiedliśmy do śniadania, w czasie którego ks. Jan Strzałka, dyrektor Domu, złożył obecnym oraz ich rodzinom serdeczne życzenia pokoju i radości oraz nadziei na przyszłość, którą daje Zmartwychwstały Pan, zwłaszcza wszystkim dotkniętym tragedią wojny.

O godz. 12.00 była sprawowana uroczysta Msza św., której przewodniczył ks. Józef Golonka, przełożony wspólnoty sercańskiej. W swoim kazaniu podkreślił, że w naszym codziennym życiu realizuje się zmartwychwstanie, gdy na nowo powracamy do prawdziwego życia w przyjaźni z Bogiem i w jedności z drugim człowiekiem w duchu wiary, nadziei i chrześcijańskiej miłości. Przedłużeniem Eucharystii było spotkanie w auli na wspólnym obiedzie.

W drugi dzień Świąt Wielkanocnych trwaliśmy w radosnym dziękczynieniu za tajemnicę Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, modląc się za wszystkich stypendystów, absolwentów i dobroczyńców Fundacji, a także za Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wszystkim życzymy radosnego „Alleluja”!

ks. Robert Ptak

Foto: Sviatlana Konan, Karyna Antoniuk