W służbie Kościołowi powszechnemu, Archidiecezji krakowskiej i Fundacji Jana Pawła II

W sobotę, 21 stycznia 2017 r., w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie została odprawiona Msza św. dziękczynna za posługę ks. kard. Stanisława Dziwisza, który po ponad 11 latach kończy kierowanie Archidiecezją krakowską.

Ks. kard. Stanisław Dziwisz był 76. biskupem na katedrze św. Stanisława w Krakowie. Na urząd Metropolity krakowskiego został mianowany przez papieża Benedykta XVI 3 czerwca 2005 roku. Paliusz otrzymał 29 czerwca w Bazylice św. Piotra w Rzymie, a 27 sierpnia odbył liturgiczny ingres do Katedry na Wawelu oraz kanonicznie objął posługę Metropolity krakowskiego. Z rąk Ojca św. Benedykta XVI otrzymał również kapelusz kardynalski na konsystorzu 24 marca 2006 r. Swój kościół tytularny w Rzymie – bazylikę Santa Maria del Popolo (Najświętszej Maryi Panny Wszystkich Ludzi) – objął 24 października 2006 r. Ksiądz Kardynał był członkiem Kongregacji Wychowania Katolickiego oraz trzech papieskich rad: do spraw Środków Społecznego Przekazu, Świeckich oraz Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Należy do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. W 2013 r. wziął udział w konklawe, na którym papieżem został wybrany kard. Jorge Mario Bergoglio SI. Gościł w Krakowie dwóch papieży: Benedykta XVI w 2006 r. i Franciszka w 2016 r. Przewodniczył pracy komitetu organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, które w lipcu 2016 r. zgromadziły w Krakowie ponad 2 miliony młodych ludzi z ponad 180 krajów świata. Z inicjatywy ks. kard. Stanisława Dziwisza, w październiku 2008 r., w Krakowie na Białych Morzach rozpoczęto budowę Centrum „Nie lękajcie się” oraz Sanktuarium św. Jana Pawła II, które Ksiądz Kardynał poświęcił 16 października 2016 r. W sanktuarium znajdują się relikwie papieskiej krwi oraz skrwawiona sutanna św. Jana Pawła II, którą papież nosił w dzień zamachu, 13 maja 1981 r.

Ks. prof. Edward Staniek, były rektor krakowskiego seminarium duchownego, w homilii wymienił kilka ról, które przyszło pełnić Metropolicie. „Był prawą ręką tego wielkiego Bożego aktora – mówił kaznodzieja – nie tylko wtedy, gdy przygotowywał dokumenty, ale też wtedy, gdy w plecaku układał kanapki, termos z herbatą i skarpety, gdy szli na spacer w góry. Był też odźwiernym w apartamentach w Watykanie. Otwierał je dla pukających, jak i przymykał, gdy przyszła ku temu pora… Kiedy kule zamachowca zraniły papieża, osunął się w ramiona papieskiego ochroniarza. A gdy usłyszał prośbę: «Pozwólcie mi odejść», towarzyszył Ojcu Świętemu w przekroczeniu progu wieczności”.

Ks. kardynał Stanisław Dziwisz ma również nieocenione zasługi dla Fundacji Jana Pawła II i działającego w jej ramach w Lublinie programu stypendialnego. Jako najbliższy współpracownik Ojca św. przyczynił się do realizacji pragnienia Jana Pawła II, aby w Lublinie był realizowany program stypendialny dla młodzieży, pochodzącej z krajów byłego Związku Radzieckiego. W kolejnych latach Ksiądz Kardynał z całą mocą wspierał to dzieło i ochraniał. W ostatnich latach już jako bezpośredni Zwierzchnik Fundacji. To Księdzu Kardynałowi zawdzięczamy budowę Domu w Lublinie, coroczne stypendia czy też pielgrzymki stypendystów do Rzymu.

Kilkakrotnie Metropolita krakowski był gościem Domu Fundacji w Lublinie, ofiarując za każdym razem stypendystom wyjątkowe pamiątki po św. Janie Pawle II. Szczególnym darem sekretarza Jana Pawła II dla kaplicy Domu lubelskiego i stypendystów są relikwie krwi św. Jana Pawła II, przywiezione osobiście przez Księdza Kardynała do Lublina 18 grudnia 2013 roku.

Stąd też było naturalną potrzebą serca, aby przedstawiciele Fundacji wzięli udział we Mszy św. dziękczynnej w Krakowie. Na czele delegacji rzymskiej stał o. Krzysztof Wieliczko, administrator Fundacji, delegacji warszawskiej – pani Ewa Bednarkiewicz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Warszawie, a lubelskiej – ks. Jan Strzałka, dyrektor Domu Fundacji Jana Pawła II.

Dyrekcja, pracownicy i stypendyści Fundacji Jana Pawła II w czasie Mszy św. celebrowanej w kaplicy Domu Fundacji w Lublinie w najbliższą niedzielę, 29 stycznia, o godz. 11.00 będą dziękować Księdzu Kardynałowi za otrzymane dobro i prosić o potrzebne łaski na dalsze lata jego pasterskiej posługi.

Ks. Jan Strzałka SCJ