Nowy zwierzchnik Fundacji Jana Pawła II

W sobotę, 28 stycznia br., w katedrze św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu odbyły się uroczystości objęcia posługi biskupiej przez nowego metropolitę krakowskiego, abpa Marka Jędraszewskiego.

Dotychczasowy metropolita łódzki zastąpił na stanowisku metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza, który – zgodnie z prawem kanonicznym – po ukończeniu 75 lat przeszedł na emeryturę.

W uroczystości na Wawelu wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych z Prezydentem RP Andrzejem Dudą i premier Beatą Szydło na czele, liczne duchowieństwo i wierni. Po Mszy św. prezydent odznaczył kard. Stanisława Dziwisza Orderem Orła Białego w uznaniu dla „znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla życia publicznego i społecznego, za budowanie pozytywnego wizerunku Polski na świecie oraz za osiągnięcia w dziele pojednania między ludźmi”.

Wśród wiernych nie mogło zabraknąć przedstawicieli Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie, jako że nowy metropolita krakowski, zgodnie ze statutem Fundacji, będzie jej kolejnym zwierzchnikiem. Ksiądz dyrektor udał się więc do Krakowa wraz z kilkoma stypendystami, aby w czasie Eucharystii jeszcze raz dziękować Panu Bogu za posługę kard. Stanisława Dziwisza i prosić o potrzebne łaski dla nowego metropolity krakowskiego i zwierzchnika Fundacji Jana Pawła II, abpa Marka Jędraszewskiego.

Ks. Jan Strzałka