Święto Niepodległości Polski

11 listopada Polacy na całym świecie obchodzą Narodowe Święto, upamiętniające odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku po 123 latach zaborów. Tego dnia w kaplicy Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie o godz. 18:00 sprawowana była Msza św., której przewodniczył dyrektor Domu, ks. Jan Strzałka.

Stypendyści związani są z Polską np. poprzez fakt polskiego pochodzenia rodziców czy dziadków, udział w programie stypendialnym Fundacji, a od rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę, Polska jest dla wielu drugą Ojczyzną, dzięki życzliwości władz państwowych i społeczeństwa polskiego.

W czasie Mszy i adoracji eucharystycznej modlono się w intencji Polski oraz wszystkich krajów i narodów na świecie dążących do prawdziwej wolności i niepodległości. W modlitwach szczególne miejsce zajęły Ukraina i kraje Bliskiego Wschodu, dla których wypraszano trwały pokój.

Po zakończeniu Eucharystii wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na świąteczny poczęstunek, tradycyjnie organizowany w naszym Domu.

Anhelina Tsapar