Święci Cyryl i Metody – patronowie kaplicy fundacyjnej

W piątek, 14 lutego, w kaplicy Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie została odprawiona uroczysta Msza święta z okazji święta św. Cyryla i św. Metodego. Eucharystii przewodniczył ks. Bartłomiej Król, sercanin, wikariusz parafii Dobrego Pasterza w Lublinie. Mszę św. koncelebrowali: ks. dyrektor Jan Strzałka i księża stypendyści.

W swoim kazaniu ks. Bartłomiej wskazał m. in. na misyjną działalność Braci na ziemiach zamieszkałych przez Słowian. Zachęcał również wszystkich uczestników Eucharystii do dawania świadectwa o Bogu, który jest miłością miłosierną, pragnącą zbawienia każdego człowieka w środowiskach, gdzie przeżywają swoją codzienność.

Po Mszy św. wszyscy zostali zaproszeni do auli na poczęstunek.

Artur Oliinyk