Zaśpiewajmy kolędę

W niedzielę, 26 stycznia, o godz. 18.00 w auli Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie miało miejsce spotkanie kolędowe dla członków chóru, zespołu wokalno-muzycznego, organistów i służby liturgicznej z grona naszych stypendystów.

Ks. Jan Strzałka, dyrektor Domu, podziękował wszystkim, którzy czynnie włączają się w przygotowanie ważnych wydarzeń i spotkań w ciągu roku poprzez śpiew w chórze, grę na organach i innych instrumentach muzycznych oraz służbę liturgiczną przy ołtarzu. Podkreślił przy tym, że to szczególne zaangażowanie stypendystów buduje całą wspólnotę Domu Fundacji, nadaje swoiste piękno przeżywanym świętom oraz stanowi powód do chluby wobec gości, przyjaciół i dobroczyńców naszej Fundacji. Wszystkim obecnym życzył dalszego rozwijania swoich talentów i dzielenia się nimi „na pożytek ludziom i na chwałę Panu Bogu”.

ks. Robert Ptak