Konferencja naukowa – KUL

W sobotę, 15 lutego, w Kolegium Jana Pawła II w Lublinie odbyła się konferencja pt. „Myśl św. Jana Pawła II o kulturze a jego twórczość”. Organizatorami tego wydarzenia byli: Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II z Warszawy oraz Instytut Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Moderatorem spotkania była prof. Agnieszka Lekka-Kowalik, dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL.

Konferencję rozpoczął abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, który podkreślił znaczenie omawianej tematyki dla zrozumienia życia Karola Wojtyły – kapłana, biskupa i papieża, przez pryzmat jego twórczości artystycznej.

Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali dwóch referatów, zaprezentowanych przez prof. Mirosławę Ołdakowską-Kuflową, kierownik Katedry Literatury Współczesnej KUL oraz prof. Krzysztofa Zanussiego z Warszawy, światowej sławy scenarzysty, reżysera, publicysty, wykładowcy i dyrektora Studia Filmowego TOR.

Zaprezentowane przez prelegentów spojrzenie na twórczość Karola Wojtyły/Jana Pawła II stały się tematem ożywionej dyskusji i wymiany doświadczeń ze strony uczestników spotkania.

W podsumowaniu p. Ewa Bednarkiewicz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II z Warszawy, dziękując prelegentom za ich udział w konferencji, podkreśliła konieczność nieustannego pogłębiania wiedzy o życiu i twórczości św. Jana Pawła II.

Na zakończenie spotkania ks. Jan Strzałka, dyrektor Domu Fundacji, podziękował organizatorom, prelegentom, gościom oraz stypendystom i absolwentom Fundacji Jana Pawła II za przygotowanie i udział w konferencji.

Artur Oliinyk