Stypendyści ze św. Janem Pawłem II

W piątek, 17 marca 2023 r., o godz. 19.00, w kaplicy Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie, została odprawiona Msza św. wynagradzająca za pojawiające się w ostatnim czasie ataki na osobę Jana Pawła II, kwestionujące jego świętość. Eucharystii przewodniczył ks. Jan Strzałka, dyrektor Domu, a wspólnie z nim modlili się księża, stypendyści, absolwenci i goście.

W swojej refleksji nad słowem Bożym i obecną sytuacją, ks. Jan podkreślił, że zniesławianie dobrego imienia Papieża i niszczenie jego moralnego autorytetu, wpisuje się w trwającą już od dłuższego czasu walkę z Kościołem i wartościami chrześcijańskimi. Wszyscy ludzie dobrej woli – podkreślił kaznodzieja – powinni stanąć w obronie tych wartości oraz św. Jana Pawła II, który poświęcił im całe swoje życie. Również stypendyści Fundacji, powołanej do istnienia przez samego Ojca św., Jana Pawła II, powinni czynnie zaangażować się w dawanie świadectwa o świętości życia ich Patrona.

Po Mszy św. została odprawiona Droga krzyżowa, poświęcona życiu i powołaniu Karola Wojtyły, ukazująca Jego życiową drogę, jako studenta, kapłana, biskupa i Papieża z Dalekiego Kraju. Rozważania przypomniały nam o Jego całkowitym poświęceniu się Bogu i ludziom w służbie Ewangelii, głoszonej przez Kościół całemu światu.

Św. Janie Pawle II, przebaczający krzywdzicielom, módl się za nami!

ks. Robert Ptak

Foto: Viktoria Rudkovskaya