Nowy biskup gliwicki

W sobotę, 11 marca 2023 r., w kościele katedralnym pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach miała miejsce uroczystość święceń biskupich oraz ingresu do gliwickiej katedry nowego biskupa gliwickiego, ks. prałata Sławomira Odera. Jest on znany przede wszystkim jako postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Wincentego Frelichowskiego, a także procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II. W 2020 r. powierzono mu funkcję postulatora sprawy beatyfikacyjnej Karola i Emilii Wojtyłów.

Ks. Prałat został mianowany na nowego ordynariusza gliwickiego przez papieża Franciszka 28 stycznia 2023 r. w miejsce odchodzącego na emeryturę bpa Jana Kopca. Jako zawołanie biskupie przyjął łacińskie słowa „Quod dixerit facite” (Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie), pochodzące z Ewangelii według św. Jana. Przez ostatnie cztery lata pełnił funkcję ojca duchownego kapłanów diecezji toruńskiej i sędziego w miejscowym sądzie kościelnym. Był kanonikiem gremialnym kapituły katedralnej. Pełnił posługę duszpasterską przy parafii Wniebowzięcia NMP w Toruniu. W ubiegłym roku został powołany przez władzę zwierzchnią Fundacji Jana Pawła II do jej Zarządu.

Sobotnia uroczystość zgromadziła w gliwickiej katedrze kilkudziesięciu arcybiskupów i biskupów, wśród nich byli kardynałowie Stanisław Dziwisz i Kazimierz Nycz, a także liczne grono duchowieństwa, sióstr zakonnych, gości ekumenicznych z kraju i zagranicy, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz rzesze wiernych.

Fundację Jana Pawła II reprezentował ks. prałat Paweł Ptasznik, Przewodniczący Rady Administracyjnej oraz jej członkowie. Obecni byli również dyrektor Domu Fundacji w Lublinie, ks. Jan Strzałka oraz jego zastępca, ks. Robert Ptak, którzy w imieniu własnym i wszystkich stypendystów złożyli nowemu biskupowi okolicznościowe gratulacje, zapewniając o modlitewnym wsparciu w apostolskiej posłudze dla dobra Kościoła i Fundacji.

Głównym konsekratorem uroczystości był arcybiskup Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. Współszafarzami byli: biskup senior diecezji gliwickiej Jan Kopiec, kard. Stanisław Dziwisz, arcybiskup senior archidiecezji krakowskiej, a także abp Giovanni Tani z Włoch i bp toruński Wiesław Śmigiel. Homilię podczas sobotniej uroczystości w gliwickiej katedrze wygłosił ks. Andrzej Suski, biskup senior diecezji toruńskiej, której to kapłanem był ks. Sławomir Oder.

ks. Jan Strzałka