STYPENDYŚCI STUDIUJĄ ON-LINE

Dla stypendystów Fundacji Jana Pawła II w Lublinie powoli dobiega końca drugi miesiąc nowego roku akademickiego. Obecnie, w związku z sytuacją epidemiczną, niemal wszystkie zajęcia odbywają się on-line. Niestety, wprowadzone ograniczenia, nie pozwalają na normalną aktywność w ramach programu stypendialnego: msze św., katechezy, spotkania integracyjne, rekolekcje, pielgrzymki.

W miarę możliwości utrzymujemy wzajemny kontakt za pośrednictwem mediów (Facebook, wideo-czat, e-mail). Wyrażając wdzięczność naszym Władzom w Watykanie i w Polsce oraz Dobroczyńcom z całego świata za ich dobre serce oraz wsparcie duchowe i materialne, przesyłamy gorące pozdrowienia!

Dołączamy zdjęcia stypendystów z zajęć on-line i z osobistego studium.

ks. Robert Ptak