imieniny św. Jana Pawła II

4 listopada przypadają imieniny św. Jana Pawła II, który na chrzcie św. otrzymał imię Karol. Jego patronem był żyjący w XVI w. św. Karol Boromeusz, arcybiskup Mediolanu.

Dla nas jest to kolejna okazja, aby dziękować Panu Boga za dar życia i świętości Jana Pawła II, Założyciela naszej Fundacji i działającego w jej ramach programu stypendialnego. Módlmy się w tym dniu w sposób szczególny za władze zwierzchnie  Fundacji, za członków Rady Administracyjnej z jej Przewodniczącym, Księdzem Kardynałem Stanisławem Ryłko, za Dobroczyńców Fundacji, zwłaszcza tych, zrzeszonych w Kołach Przyjaciół oraz za stypendystki i stypendystów wraz z ich rodzinami.

ks. Jan Strzałka SCJ