Srebrny Jubileusz Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie

Sobota, 19 października 2019 r.

Jubileusz 25-lecia Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie rozpoczęła Msza św., której przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz – wieloletni Zwierzchnik Fundacji. Koncelebrowali: abp Stanisław Budzik – metropolita lubelski, abp Józef Kowalczyk – prymas senior, bp Artur Miziński – sekretarz generalny KEP, Ryszard Karpiński – emerytowany biskup pomocniczy diecezji lubelskiej, Józef Staniewski – biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej, ks. prof. Andrzej Kiciński – prorektor KUL, ks. prof. Stanisław Wilk – były rektor KUL, ks. Wiesław Święch – przełożony prowincjalny Księży Sercanów, ks. prof. Marian Radwan – sercanin, pomysłodawca programu stypendialnego Fundacji, o. dr Krzysztof Wieliczko – administrator Fundacji Jana Pawła II w Rzymie, ks. prałat Stefan Wylężęk – rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Wali, ks. Jan Strzałka – dyrektor Domu oraz inni kapłani, stypendyści i goście.

Ponadto w jubileuszu udział wzięli: prof. Agnieszka Lekka Kowalik – dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL, Ewa Bednarkiewicz – prezes Towarzystwa Przyjaciół Fundacji w Warszawie, Henryk Sala – członek Rady Administracyjnej Fundacji, siostry zakonne, projektanci i budowniczowie Domu, byli i obecni pracownicy, absolwenci i stypendyści programu stypendialnego Fundacji.

W wygłoszonej homilii Ksiądz Kardynał podkreślił, że Jan Paweł II przeniósł z Krakowa i Lublina do Rzymu doświadczenie przyjaźni z młodzieżą. „Papież imponował młodzieży. Imponował autentycznością życia i służby, stawianiem młodym wysoko poprzeczki, bo jeszcze większe wymagania stawiał sobie” – podkreślił kaznodzieja.

Następnie Ksiądz Kardynał dał osobiste świadectwo, że „Jan Paweł II był wdzięczny Opatrzności Bożej za wielkie zmiany, jakie się dokonywały w naszych krajach i na naszych oczach na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Jednocześnie wybiegał myślą w przyszłość. Zdawał sobie sprawę, że po odzyskaniu wolności i suwerenności, nasze kraje będą potrzebować zdolnych i kompetentnych młodych chrześcijan, którzy po zdobyciu wykształcenia zaangażują się w życie religijne, zawodowe, społeczne i polityczne w swojej ojczyźnie.

Z tej wizji – kontynuował kaznodzieja – wyrósł w 1990 roku program funduszu stypendialnego dla młodych, wspierający ich wykształcenie. Wielkie zasługi na tym polu ma także ks. profesor Marian Radwan, który już wcześniej poznał sytuację Kościoła na Wschodzie i dostrzegł problem oraz szanse zainwestowania w edukację młodych i zasygnalizował to Ojcu Świętemu. A Ojciec Święty okazał się bardzo hojny, bo był głęboko przekonany o słuszności i zbawiennych owocach tej inicjatywy. Daję temu świadectwo, bo mogłem również mieć pewien udział w tym dobrym dziele. W tym kręgu i dla urzeczywistnienia tego zamierzenia zrodziła się również myśl wzniesienia w Lublinie Domu Fundacji Jana Pawła II”.

Po Mszy św. Ksiądz Kardynał przekazał Domowi Fundacji piękny obraz z podobizną Matki Bożej. Następnie uczestnicy jubileuszu udali się do auli Kardynalna Stefana Wyszyńskiego na KUL, gdzie miała miejsce okolicznościowa akademia, którą rozpoczął chór stypendystów Fundacji. Gości powitał rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, który wręczył medale 100-lecia KUL ks. prof. Marianowi Radwanowi oraz pani Prezes Ewie Bednarkiewicz. Za otrzymane medale podziękował ks. prof. Radwan, opisując następnie w swoim wystąpieniu początki akcji stypendialnej w Lublinie. W dalszej części akademii głos zabrali: ks. Jan Strzałka, p. Ewa Bednarkiewicz, ks. Wiesław Święch, o. Krzysztof Wieliczko, ks. Stefan Wylężęk. W imieniu absolwentów wystąpili: ks. bp Józef Staniewski z Białorusi, ks. Andrij Delisandru z Ukrainy oraz p. prof. Bronisław Kluska ze Słowacji.

Na zakończenie głos zabrał abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski i Wielki Kanclerz KUL. Podziękował Fundacji za to wspaniałe dzieło i życzył Bożego błogosławieństwa i opieki św. Jana Pawła II na dalsze lata jej działalności.

Akademia została ubogacona pięknym śpiewem stypendystek i stypendystów Fundacji oraz jej absolwentów: Alesi Aleksandrowicz, Tatsiany Ivashkevich, Anny Prosiekovej, Dzymitra Harelau, Maksyma Bevskyiego.

Uroczystości jubileuszowe zakończył koncert w Archikatedrze Lubelskiej, w którym wystąpił Chór i Zespół instrumentów dętych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Orkiestra kameralna „Sinfonia Concertante” z Warszawy.

ks. Jan Strzałka

Zobacz też krótką relację z Jubileuszu w TVP3 Lublin:

https://lublin.tvp.pl/44930370/rocznica-domu-fundacji-jp-ii

zdjęcia: A. Ukrainets, S. Slyvchenko