Obrona doktoratu ks. Jerzego Biegańskiego

W czwartek, 26 września br. miała miejsce w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Jerzego Biegańskiego, stypendysty Fundacji Jana Pawła II, kapłana diecezji grodzieńskiej na Białorusi. Tytuł rozprawy brzmiał: „Reforma i odnowa liturgiczna na terenie diecezji grodzieńskiej po Drugim Soborze Watykańskim”.

Promotorem pracy był doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny na Wydziale Teologii KUL, ks. Bogusław Migut, zaś recenzentami byli: ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Araszczuk z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz ks. prof. dr hab. Jacek Nowak SAC z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W publicznej obronie udział wzięli: siostry zakonne, kapłani z diecezji grodzieńskiej oraz ks. Jan Strzałka, dyrektor Domu Fundacji Jana Pawła II. Komisja bardzo wysoko oceniła przygotowaną rozprawę doktorską oraz sam przebieg jej obrony i skierowała do Rady Wydziału Uchwałę o nadanie ks. Jerzemu Biegańskiemu stopnia doktora nauk teologicznych.

ks. Jan Strzałka