Spotkanie opłatkowe na Fundacji

W ciągu roku akademickiego gromadzimy się w naszym Domu fundacyjnym wielokrotnie. Nasze odwiedziny mają charakter indywidualny lub wspólnotowy. Szczególnie cenimy sobie te ostatnie, kiedy mamy możliwość doświadczyć komunii osób.

Ostatnią uroczystością, która była niezwykłym przeżyciem dla nas, było przedświąteczne spotkanie opłatkowe. Odbyło się ono w sobotę 5 grudnia w Domu naszej Fundacji. 

Spotkanie rozpoczęła koncelebrowana Msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Stanisława Budzika. Swoją obecnością zaszczycili nas również: ks. Jerzy Kosobucki – biskup pomocniczy archidiecezji mińsko-mohylewskiej, absolwent naszej Fundacji, ojciec Krzysztof Wieliczko z Rzymu – administrator Fundacji, dr hab. Krzysztof Narecki – prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz państwo Ewa i Maciej Bednarkiewiczowie wraz z członkami Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Warszawie.

Po Mszy św. zgromadziliśmy się w auli. Na początku wysłuchaliśmy pięknych kolęd w wykonaniu naszego chóru. Następnie miały miejsce okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości. Głos zabrali także przedstawiciele stypendystów, aby wyrazić swoją wdzięczność wobec władz zwierzchnich Fundacji oraz jej Dobroczyńców, a także by przekazać im szczere życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Od Towarzystwa Przyjaciół Fundacji w Warstwie otrzymaliśmy w prezencie książkę pt. „On przetarł nam jasny szlak”, będącą zbiorem tekstów księdza Janusza Pasierba poświęconych osobie, twórczości i przesłaniom Ojca św. Jan Pawła II oraz paczki, które przekażemy potrzebującym rodzinom w naszych krajach rodzinnych.

Z kolei został odczytany fragment Ewangelii mówiący o narodzinach Jezusa Chrystusa. Ksiądz Arcybiskup pobłogosławił opłatki, którymi następnie dzieliliśmy się, składając sobie nawzajem świąteczne życzenia. Dzielenie się opłatkiem wigilijnym jest dla nas wydarzeniem znaczącym i wnoszącym w nasze serca pokój i radość. Uczucia przebaczenia i miłości przenikają nas i wzbogacają duchowo. Każde takie spotkanie opłatkowe jest okazją do zastanowienia się nad własnymi relacjami z Bogiem i bliźnimi. Stwarza przedświąteczny nastrój i daje nam siły, by wyczekiwać Wigilii i przygotować się duchowo do spotkania z Dzieciątkiem Jezus.

Pod koniec spotkania miał miejsce słodki poczęstunek.

Życzę wszystkim, aby adwent był okazją do przemyślenia osobistych relacji z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. Życzę, aby w naszych sercach rozpalił się ogień nieustającej nadziei, mocnej wiary i ofiarnej miłości.

Alena Karpenia