Roraty w Domu Fundacji Jana Pawła II

Czas przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia ze względu na swój niepowtarzalny klimat jest szczególnie ważny w kształtowaniu postaw wiary młodych ludzi. „Rorate caeli desuper” – to pierwsze słowa łacińskiej pieśni, tłumaczone jako „spuśćcie rosę, niebiosa”. Od nich pochodzi nazwa „Roraty”, czyli wotywnej Mszy o Najświętszej Maryi Pannie w Adwencie. Jest to szczególne zaproszenie do oczekiwania na przyjście Pana razem z Jego Matką.

W Domu Fundacji w Lublinie roraty odprawiane są w naszej kaplicy od poniedziałku do piątku o godz. 6.30. Z nimi związany jest zwyczaj zapalania specjalnej świecy, nazywanej roratką. Symbolizuje ona Maryję, która jako jutrzenka zapowiada przyjście pełnego światła – Chrystusa.

Każdy rocznik ma wyznaczony dzień dyżuru liturgicznego i przygotowania auli. Po roratach na wszystkich uczestniczących czeka śniadanie adwentowe, gdzie zawsze można zjeść coś dobrego, spędzić czas w gronie stypendystów oraz po Bożemu rozpocząć każdy nowy zaczynający się dzień. Życzymy wszystkim naszym stypendystom wszelkich potrzebnych łask, opieki Maryi Panny oraz błogosławieństwa na przeżycie tego wspaniałego czasu.

Anna Vovchanska