Rekolekcje dla stypendystów

W czwartek, 3 marca 2022 r., pierwsza grupa stypendystów Fundacji Jana Pawła II rozpoczęła doroczne rekolekcje w Domu Księży Sercanów w Pliszczynie k. Lublina, które prowadził ks. Bartosz Mrozek, sercanin z parafii Matki Bożej Fatimskiej w Krakowie-Płaszowie. Tego dnia, po wspólnej kolacji, była sprawowana Msza św., a po niej odbyło się spotkanie wprowadzające. Każdego ranka w kaplicy miała miejsce modlitwa Liturgią Godzin (jutrznia), a po niej śniadanie, konferencje, praca w grupach i wspólna modlitwa.

Tematem rekolekcji był sakrament pokuty i pojednania. Ks. Bartosz szczegółowo wyjaśnił pięć warunków dobrej spowiedzi św. Mówił m.in. o nastawieniu ludzi do spowiedzi, czym jest grzech, z czego trzeba się spowiadać i jak właściwie robić rachunek sumienia. Te tematy były przedmiotem pracy w grupach.

O godz. 15.00 uczestnicy rekolekcji odmawiali Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W piątek wieczorem była adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. Każdy modlił się w osobistych intencjach, ale również pamiętano o objętej wojną Ukrainie, jej mieszkańcach i władzach, prosząc o ustanie wojny i pokój na całym świecie. W sobotę wieczorem odbył się pokaz filmu „Próba ogniowa”, a po nim dyskusja.

Rekolekcje zakończyły się w niedzielę Mszą św. o godz. 10.00 i obiadem, w czasie którego stypendyści podziękowali ks. Bartoszowi oraz wszystkim, którzy przygotowali dla stypendystów miejsce i zorganizowali ten czas.

Spowiedź jest bardzo ważnym sakramentem w życiu chrześcijanina. Grzech oddala człowieka od Pana Boga. Bądźmy Jego dobrymi dziećmi, ufajmy w Jego miłość do nas oraz trwajmy na modlitwie, szczególnie w czasie Wielkiego Postu.

Anna Vovchanska