Rekolekcje dla stypendystów

W dniach 16-19 maja 2024 r., w cichej i malowniczej miejscowości Pliszczyn k. Lublina, odbyła się trzecia seria rekolekcji dla stypendystów Fundacji Jana Pawła II. Prowadził je o. Stanisław Paprocki, redemptorysta, którego mądrość i serdeczność zjednywały serca wszystkich uczestników. Pod jego przewodnictwem każdy dzień był wypełniony Mszą św., konferencjami oraz modlitwą, prowadząc uczestników w podróż ku głębszemu zrozumieniu i doświadczeniu swojej wiary.

Centralnym tematem rekolekcji była miłość do Jezusa Chrystusa. Podczas inspirujących konferencji uczestnicy mieli okazję zgłębić tajemnicę tej boskiej miłości, odkrywając, jak jej doświadczenie może przemieniać ich życie i relacje z innymi. O. Stanisław dzielił się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami, zachęcając do refleksji nad własnymi relacjami z Chrystusem i sposobami ich pogłębiania.

Adoracje eucharystyczne stanowiły serce tych rekolekcji. W atmosferze skupienia i uwielbienia uczestnicy mieli okazję oddać cześć Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie, doświadczając zbawiennego wpływu tej mistycznej obecności. Modlitwa adoracyjna umacniała ich w wierze i nadziei, przynosząc jednocześnie niezwykłą bliskość z Bogiem.

Uczestnicy rekolekcji podziękowali o. Stanisławowi, ks. Andrzejowi i br. Andrzejowi oraz pani kucharce za ich troskę i pomoc w czasie tych „duchowych ćwiczeń”. Dla wielu uczestników był to czas przełomowy, który umocnił ich w wierze i zaangażowaniu w życie chrześcijańskie. Z nowymi siłami wyniesionymi z tych dni, powrócili do swoich codziennych obowiązków, gotowi podzielić się owocami swojej duchowej odnowy z innymi i kontynuować swą drogę wiary, inspirując innych swoim przykładem.

Katsiaryna Sidliarevich