Rekolekcje dla stypendystów

W dniach 16-19 listopada 2023 r., w domu rekolekcyjnym księży Sercanów w Pliszczynie, miała miejsce pierwsza seria rekolekcji dla stypendystów Fundacji Jana Pawła II. Poprowadził je ks. Adam Pastorczyk, sercanin, wicerektor i prefekt Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach. Ich tytuł brzmiał: „Po zapomnianych drogach”.

Każdy dzień rozpoczynał się i kończył wspólną modlitwą. Codziennie uczestniczyliśmy we Mszy św. i adoracji eucharystycznej. Na konferencjach omawiane były istotne postawy życiowe, dotyczące m.in. konieczności mówienia prawdy, unikania obmawiania i oczerniania innych, a także uczenia się chrześcijańskiej miłości w praktyce. Pracując w grupach, czytaliśmy Pismo św. i rozważaliśmy jego wybrane fragmenty.

W czasie wolnym, spotykaliśmy się w sali, gdzie „przy kawie” rozmawialiśmy i graliśmy w planszówki, jeszcze lepiej poznając siebie nawzajem. W ostatni wieczór uczestniczyliśmy w modlitwie wstawienniczej: uwielbialiśmy Pana Boga piosenkami, rozważaliśmy teksty Nowego Testamentu, trwaliśmy w ciszy i adoracji przed Najświętszym Sakramentem, by odczuć obecność Pana Jezusa pośród nas i Jego działanie w naszych sercach.

W niedzielę, na zakończenie rekolekcji, odwiedził nas ks. dyrektor Jan Strzałka, który wspólnie z nami uczestniczył we Mszy św. W czasie obiadu podziękowaliśmy ks. Adamowi, księżom Sercanom i pani kucharce za okazywaną nam pomoc i życzliwość, wręczając im symboliczne upominki i kwiaty.

Rekolekcje były dla nas wspaniałym czasem odnowy duchowej i odkrycia na nowo naszego chrześcijańskiego powołania. Niech Duch Święty dalej prowadzi nas po drogach codziennego życia!

Julia Kaspruk