Przy Sercu Jezusowym

W środę, 1 czerwca 2022 r., rozpoczęliśmy miesiąc, który w sposób szczególny poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W pierwszym dniu czerwca przypada także Międzynarodowy Dzień Dziecka. Będąc dziećmi konkretnych rodziców, jesteśmy dziećmi samego Pana Boga, który w Swoim Synu, Jezusie Chrystusie, umiłował nas do końca, przez Jego mękę na krzyżu i zmartwychwstanie.

„Przy Sercu Jezusowym serce człowieka uczy się poznawać, jaki jest prawdziwy i jedyny sens jego życia i jego przeznaczenie: przy Sercu Jezusowym serce człowieka nabiera zdolności miłowania”.

Jan Paweł II

W kaplicy Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie, podczas Mszy św. i nabożeństwa czerwcowego, modliliśmy się w intencji wszystkich dzieci, szczególnie tych, którym grozi aborcja lub pozbawione są szczęśliwego dzieciństwa z powodu wojny czy braku rodzicielskiej miłości.

Tradycyjnie, po Eucharystii i nabożeństwie, czekał w auli na grzeczne dzieci smaczny poczęstunek, za który jesteśmy wdzięczni naszej dyrekcji.

Olena Kaflovska

Foto: A. Soroka