Pożegnanie tegorocznych absolwentów Fundacji

W sobotę, 27 maja 2023 r., w Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie, miało miejsce pożegnanie stypendystów, którzy w tym roku kończą studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W tym dniu, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, o godz. 18.00, Eucharystii przewodniczył ks. dyrektor Jan Strzałka, który w kazaniu zwrócił się do absolwentów, dziękując im za te chwile, kiedy aktywnie włączali się w życie wspólnoty Domu Fundacji, kiedy byli obecni w Wieczerniku – w kaplicy naszego Domu, by umocnieni wiarą i mocą Ducha Świętego umieli świadczyć o Jezusie Chrystusie. Przed rozpoczęciem nabożeństwa majowego, ks. Jan podziękował absolwentom za prezent – tron pod monstrancję. Oprawę muzyczną Mszy św. stanowiła schola, składająca się z tegorocznych absolwentek pod kierownictwem Aleny Papliouka oraz organistka Olha Shpynda.

Następnie miało miejsce spotkanie w auli, w trakcie którego stypendyści IV roku pogratulowali tegorocznym absolwentom i wręczyli im okolicznościowe prezenty. Z kolei, stypendyści V roku, złożyli podziękowania księżom i wszystkim, którzy przyczyniają się do kontynuowania tego programu.

W imieniu wszystkich tegorocznych absolwentów, chciałabym jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim Dobroczyńcom za pomoc materialną, której nam udzielali, za modlitwę i życzliwość oraz wszelką dobroć i możliwość studiowania na KUL.

Pragniemy podziękować naszym niezastąpionym przewodnikom duchowym, ks. Janowi i ks. Robertowi, za zaangażowanie, pomoc oraz troskę, które nam towarzyszyły w ciągu tych pięciu lat. Dzięki programowi stypendialnemu mogliśmy się rozwijać, nie tylko intelektualnie, ale także duchowo i osobowościowo, uczestnicząc m.in. w rekolekcjach, pielgrzymkach, nabożeństwach i katechezach.

Otaczamy szczególną modlitwą wszystkich tych, którzy aktywnie włączają się w realizację programu stypendialnego Fundacji. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za to, że byliście z nami na każdym etapie naszego życia w Lublinie.

Karalina Kaspiarovich

Foto: Agnieszka Soroka