Dzień Fundacji Jana Pawła II

W niedzielę, 21 maja 2023 r., w Klasztorze Księży Sercanów w Pliszczynie k. Lublina, przeżywaliśmy doroczny Dzień Fundacji, związany z 103. rocznicą urodzin jej założyciela i patrona – św. Jana Pawła II. W tym roku dodatkowym motywem do wspólnego świętowania było 10-lecie posługi w Domu Fundacji w Lublinie, jako jego dyrektora, ks. Jana Strzałki.

O godz. 14.00, pod przewodnictwem ks. Jana, rozpoczęła się Eucharystia, w której uczestniczyli stypendyści, absolwenci oraz zaproszeni goście. Wśród nich był obecny m.in. ks. Sławomir Knopik, przełożony Polskiej Prowincji Księży Sercanów, który w kazaniu nawiązał do przeżywanej w tym dniu uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego oraz udziału ks. Dyrektora w koordynacji programu stypendialnego dla młodzieży z krajów byłego Bloku Wschodniego.

Wdzięczność za lata poświęcone przez ks. Jana Fundacji wyrazili stypendyści, pracownicy i absolwenci, składając serdeczne życzenia, kwiaty i drobne upominki. Ks. Jan ze wzruszeniem podziękował wszystkim uczestnikom uroczystości, a także, wspominając minione lata, wyraził osobistą radość i satysfakcję z pracy z młodzieżą stypendialną.

Po Mszy św., przy wspaniałej słonecznej pogodzie, miało miejsce plenerowe spotkanie, podczas którego każdy mógł posmakować specjałów kuchni pliszczyńskiego domu, zwłaszcza grillowanych kiełbasek, bigosu i sałatek. Dziękujemy z serca Panu Bogu i wszystkim zaangażowanym w przygotowane tego wspaniałego spotkania.

Khrystyna Nahirnych

Foto: Viktoria Górska