Oto idziemy do Jerozolimy

Środa Popielcowa wraz obrzędem posypania głów popiołem rozpoczęła w Kościele katolickim 40 dniowy okres Wielkiego Postu, który będzie trwał do Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, sprawowanej w Wielki Czwartek. Wielki Post ma przygotować wiernych na głębokie przeżycie największej tajemnicy wiary, mianowicie na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Okres ten kładzie duży nacisk na modlitwę, post i jałmużnę. Modlitwa przybiera w tym czasie różnorakie specyficzne formy, takie jak: Droga krzyżowa, Gorzkie żale czy rekolekcje. Post ma za zadanie przenieść uwagę człowieka ze spraw materialnych na duchowe. Jałmużna natomiast przypomina o konieczności troski o bliźniego i potrzebę dzielenia się posiadanymi dobrami.

Tegoroczny Wielki Post, z powodu trwającej epidemii koronawirusa, będziemy przeżywać w szczególnych warunkach, podobnie jak rok temu. Wierni nie będą mieli tak szerokiej możliwości uczestniczenia w nabożeństwach Drogi krzyżowej czy Gorzkich żali. Dotyczyć to będzie również stypendystów Fundacji, którzy zazwyczaj bardzo chętnie brali udział w tych nabożeństwa w kaplicy naszego Domu. Jednak te obiektywne przeszkody nie mogą zwolnić nikogo z duchowego przygotowania się do Wielkanocy. Syn Boży, niezależnie od zewnętrznych okoliczności, również i w tym roku realizuje wolę Swojego Ojca przez tajemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Tylko od nas samych zależy czy i w jakim stopniu skorzystamy z tych zbawczych tajemnic Jezusa Chrystusa.

Dlatego bardzo serdecznie zachęcamy Was do osobistego i duchowego przeżywania okresu Wielkiego Postu. Bardzo prosimy o intensywną modlitwę, indywidualną Drogę krzyżową, skorzystanie z sakramentu pokuty, a w miarę możliwości udział we Mszach świętych niedzielnych i okolicznościowych nabożeństwach. Niech nie zabraknie też konkretnych wyrzeczeń i jałmużny, podejmowanych z miłości do cierpiącego Jezusa i bliźnich.

W Watykanie zaprezentowano orędzie Papieża Franciszka na tegoroczny Wielki Post. Nosi ono tytuł: „Oto idziemy do Jerozolimy… (Mt 20, 18)”. Ojciec Święty zachęca w nim do odnowy wiary, do zaczerpnięcia żywej wody nadziei oraz przyjęcia otwartym sercem miłości Boga.

„Drodzy bracia i siostry – pisze Papież – każdy etap życia jest czasem wiary, nadziei i miłości. To wezwanie do przeżywania Wielkiego Postu jako drogi nawrócenia, modlitwy i dzielenia się naszymi dobrami, niech nam pomoże powrócić naszą osobistą i wspólnotową pamięcią do tej wiary, która pochodzi od żywego Chrystusa, do nadziei ożywionej tchnieniem Ducha Świętego i do miłości, której niewyczerpanym źródłem jest miłosierne serce Ojca. Niech Maryja, Matka Zbawiciela, trwająca wiernie u stóp krzyża i w sercu Kościoła, wspiera nas swoją troskliwą obecnością, a błogosławieństwo Zmartwychwstałego niech towarzyszy nam w naszej wędrówce ku światłu Wielkiej Nocy”.

ks. Jan Strzałka
ks. Robert Ptak