Koniec sesji

W czasie trwania epidemii koronawirusa działalność większości uniwersytetów przeniosła się do Internetu. Katolicki Uniwersytet Lubelski zdecydował się także na nauczanie online. W trybie zdalnym odbyły się również zaliczenia i egzaminy w czasie sesji zimowej, która trwała od 28 stycznia do 10 lutego.

Do egzaminów przystąpili także stypendyści Fundacji Jana Pawła II z Lublina. Z radością stwierdzamy, że bez większych problemów poradzili sobie z zaliczeniami i egzaminami, osiągając bardzo dobre stopnie w ramach wymaganej średniej.

Z całego serca gratulujemy im wysokich wyników nauczania i życzymy dalszych sukcesów, nie tylko w wymiarze intelektualnym, ale również w systematycznej pracy nad sobą, nad pogłębieniem swojej wiary i kształtowania własnej osobowości.

ks. Jan i ks. Robert