Święci Cyryl i Metody

W tym roku liturgiczne obchody świętych Cyryla i Metodego, patronów kaplicy Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie, przypadły 14 lutego, w niedzielę. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Jan Strzałka, dyrektor Domu, a koncelebrowali: ks. Robert Ptak, z-ca dyrektora oraz Księża Stypendyści z Indonezji.

W okolicznościowym kazaniu ks. Jan nawiązał do życiorysów i misji św. Patronów, którzy stali się pierwszymi apostołami Słowian. Z myślą o ewangelizacji dwaj święci Bracia podjęli trudne dzieło przekładu tekstów Pisma Świętego, które znali w języku greckim, na język ludów słowiańskich. Św. Jan Paweł II w 1980 r. ogłosił ich – obok św. Benedykta – współpatronami Europy (r.), a w 1100. rocznicę ich dzieła ewangelizacji, wydał encyklikę Slavorum Apostoli (1985).

We Mszy św., z racji istniejących ograniczeń epidemicznych, uczestniczyli jedynie stypendyści mieszkający w Domu. Wspólnie modliliśmy się przez wstawiennictwo św. Cyryla i Metodego, o potrzebne łaski dla Fundacji i naszego Domu oraz stypendystów, absolwentów i dobroczyńców.

ks. Robert Ptak