Odmawiajcie różaniec!

W Fatimie, w 1917 roku, Matka Boża nieustannie prosiła pastuszków, aby codziennie odmawiali różaniec, ofiarując go w intencji pokoju na świecie. Szczególnym miesiącem, poświęconym modlitwie różańcowej, jest październik. W naszym Domu codziennie po Mszy św. ma miejsce taka modlitwa, która gromadzi stypendystów Fundacji. Ponadto, w pierwszym tygodniu roku akademickiego po Mszy św., mają miejsce spotkania rocznikowe, podczas których przypomina się stypendystom ich obowiązki, wynikające z Regulaminu programu stypendialnego i Regulaminu Domu, wybierani są starostowie roczników oraz omawiane jest kalendarium wydarzeń na I semestr. Wszystkim stypendystom życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki św. Jana Pawła II w nowym roku akademickim! ks. Jan Strzałka