Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II wkroczył w setny rok swego istnienia

W niedzielę, 15 października, obyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uroczystości rozpoczęła Msza św. koncelebrowana przez około 50 biskupów oraz kilkudziesięciu kapłanów w archikatedrze lubelskiej. Eucharystii przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

W wygłoszonym kazaniu, ksiądz arcybiskup skoncentrował się na tematyce, dotyczącej wierności prawdzie. Nakreślił również główne cele dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W setnej inauguracji roku akademickiego KUL-u wzięli ponadto udział rektorzy lubelskich uniwersytetów, władze miasta Lublina oraz parlamentarzyści. Wykład inauguracyjny wygłosił wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin. W swoim referacie przedstawił on główne wytyczne proponowanej reformy szkolnictwa, zebrane w przygotowanym przez resort dokumencie pt. „Konstytucja dla nauki”.

W inauguracji licznie uczestniczyli stypendyści Fundacji Jana Pawła II. Dwoje z nich, Klycheva Bahar z Turkmenistanu oraz Ivanov Alekander z Uzbekistanu, dostąpiło zaszczytu udziału w immatrykulacji jako przedstawiciele wszystkich studentów I roku.

Natomiast doktorantka, Vita Kazmirova, wypowiedziała w tym zaszczytnym gronie słowa podziękowania wobec uczelni i Fundacji Jana Pawła II.

Na zakończenie głos zabrał Wielki Kanclerz KUL, abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, który podziękował wszystkim za udział, a uniwersytetowi życzył w rozpoczynającym się roku akademickim, Bożego błogosławieństwa i opieki św. Jana Pawła II.

Zdjęcia: S. Slyvchenko, R. Kluziak, T. Koryszko (www.kul.pl).