Katechezy dla stypendystów

We wtorek, 22 lutego br., wraz z rozpoczęciem II semestru nauczania, stypendyści wrócili do regularnych katechez, które były zawieszone na okres trwania pandemii. Cykl regularnych spotkań rozpoczął ks. mgr Jan Hano, stypendysta z Ukrainy, który w zakresie katechez papieskich przybliży sylwetkę Karola Wojtyły, jego życiorys, dojrzewanie do kapłaństwa, biskupią posługę w archidiecezji krakowskiej, następnie wybór na Stolicę Piotrową i papieski Pontyfikat.

W środę będą odbywały się katechezy biblijne, prowadzone przez ks. dra Krzysztofa Naporę SCJ, wykładowcę Pisma świętego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na tych spotkaniach będzie możliwość zagłębienia się w teksty Pisma św. i lepszego rozumienia treści Bożego Objawienia.

Z kolei najmłodsi stypendyści będą mieli okazję do bliższego zapoznania się z Katechizmem Kościoła Katolickiego. Te katechezy będzie prowadził ks. dr Robert Ptak SCJ, wykładowca teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach.

Cieszymy się bardzo z powrotu katechez w trybie stacjonarnym, ponieważ oprócz tego, że jest to ważny wymiar formacji duchowej stypendystów, to jest to także doskonała okazja, by pogłębić wzajemne relacje.

Olena Kaflovska