Inauguracja roku akademickiego w Domu Fundacji

W czwartek, 19 października 2023 r., w Domu Fundacji Jana Pawła ll w Lublinie, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024. O godz. 17.00, w kaplicy miała miejsce uroczysta Msza św., której przewodniczył i kazanie wygłosił prof. dr hab. ks. Mirosław Sitarz, prorektor KUL do spraw misji i administracji. W Eucharystii wzięli udział: dyrekcja Domu, ks. Józef Golonka, przełożony wspólnoty Księży Sercanów oraz aktualni stypendyści – księża i młodzież.

W wygłoszonym kazaniu ks. Rektor zachęcał do poszukiwania prawdy, zgodnie ze słowami św. Jana Pawła II, skierowanymi do środowiska akademickiego KUL w czasie jego pielgrzymki do Polski w 1987 roku: „Uniwersytecie! Służ Prawdzie!”. Kaznodzieja przywołał również inne słowa Papieża, skierowane do młodych: „Musicie od siebie wymagać, nawet, gdyby inni od was nie wymagali!”

W czasie Mszy św. modlono się za dzieło Fundacji, jej władze, dobroczyńców, stypendystów oraz za Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Następnie odbyło się tradycyjne spotkanie w auli, gdzie czekały na wszystkich przysmaki „kuchni studenckiej” i miła, rodzinna atmosfera.

Yana Oliinyk