Inauguracja roku akademickiego w Domu Fundacji Jana Pawła II

W sobotę, 23 października 2021 roku w Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. O godz. 17.00 w kaplicy rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz, prorektor KUL ds. misji i administracji.

Wszystkich zebranych stypendystów, mieszkańców Domu i absolwentów Fundacji powitał ks. Jan Strzałka, dyrektor Domu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się ks. Igor Kozankewycz z Drohobycza (Ukraina) oraz ks. Józef Golonka SCJ z Lublina.

W okolicznościowym kazaniu ks. Rektor zachęcał stypendystów do wytrwałego poszukiwania prawdy w swoim życiu poprzez studia oraz rozwój swojej osobowości w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Po Mszy św. miał miejsce recital skrzypcowy naszych stypendystów: Anny Prosiekowej i Stanisława Rutkowskiego oraz występ solowy Tatsiany Ivashkevich.

Na zakończenie inauguracji na wszystkich uczestników czekała miła niespodzianka – „studencki bankiet”!

Anna Vochanska