Odznaczenie papieskie dla prof. Teresy Krasowskiej

W niedzielę, 24 października 2021 roku, w Archikatedrze Lubelskiej, miała miejsce uroczysta Msza św. pod przewodnictwem biskupa lubelskiego, Stanisława Budzika, podczas której Pani Profesor Teresa Krasowska została odznaczona Krzyżem Papieskim „Pro Ecclesia et Pontifice” (Krzyż dla Kościoła i Papieża).

Eucharystię koncelebrowało 8 kapłanów. Fundację Jana Pawła II reprezentowali ks. Jan Strzałka i ks. Robert Ptak oraz grupa stypendystów Fundacji. Ponadto we Mszy św. uczestniczyli przyjaciele Pani Profesor, wśród nich gość szczególny, a mianowicie księżna Elżbieta Drucka-Lubecka de Sejourne z Belgii.

Odznaczenie krzyżem „Pro Ecclesia et Pontifice” odbyło się pod koniec Mszy św., przed błogosławieństwem. W imieniu papieża Franciszka tego aktu dokonał arcybiskup Stanisław Budzik. Przed odznaczeniem Pani Profesor, ks. Jan Strzałka odczytał uzasadnienie nadania odznaczenia:

„Pani Profesor Teresa Krasowska jest wykładowcą w Zakładzie Chóralistyki Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS oraz dyrygentką chóru i orkiestry barokowej.

Urodziła się w Wilnie, ale cale swoje życie i pasję zawodową związała z Lublinem. W 1983 roku podjęła studia muzykologiczne na KUL. Następnie studiowała w poznańskiej Akademii Muzycznej. Wróciła do Lublina i pokochała to miasto już na stałe. Działania artystyczne i pedagogiczne, podejmowane przez Teresę Krasowską, promują Lubelszczyznę poza granicami kraju. To artystka z duszą czułą na piękno, którego szuka w człowieku i otaczającym ją świecie.

W 2010 roku wydała książkę pt. „Muzyka barkowa w redukcjach jezuickich” o muzyce barokowej w Ameryce Łacińskiej.

Pani Profesor Teresa Krasowska od wielu lat jest aktywnym członkiem Fundacji Jana Pawła II, która od roku 1990 prowadzi w Lublinie Dom dla studentów ze Wschodu i umożliwia im studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pani Profesor bierze czynny udział w działaniach, podejmowanych przez Fundację. Między innymi przygotowuje duże projekty muzyczne z upamiętnieniem Pontyfikatu Wielkiego Papieża.

Włączając młodzież w koncerty muzyki sakralnej stara się nie tylko, aby młodzi adepci sztuki rozwijali swój talent, ale przede wszystkim mogli poczuć bliskość i duchowo obcować z Papieżem – artystą, czerpiąc wzorce z Jego osobowości.

Oprócz wielu koncertów w kraju, będących dziękczynieniem za Jana Pawła II, występowała w Ziemi Świętej, trzykrotnie w Belgii i na Litwie, wielokrotnie w Rzymie, a w 2017 roku w Indonezji. Wszystkie koncerty były związane ze św. Janem Pawłem II i Fundacją, założoną przez Świętego Papieża”.

Po otrzymaniu odznaczenia Pani Profesor podziękowała Jego Eminencji ks. kardynałowi Stanisławowi Ryłko, przewodniczącemu Rady Administracyjnej Fundacji, który w jej imieniu zwrócił się do papieża Franciszka z prośbą o odznaczenie Pani Profesor Krzyżem Papieskim „Pro Ecclesia et Pontifice”. Pani Krasowska wyraziła również wdzięczność Jego Ekscelencji ks. arcybiskupowi Stanisławowi Budzikowi za przewodniczenie Eucharystii i wygłoszone słowo Boże. Podziękowała również kapłanom koncelebrującym Mszę św. oraz wszystkim uczestnikom Eucharystii.

ks. Jan Strzałka


Krzyż „Pro Ecclesia et Pontifice” jest jednym z wysokich odznaczeń Stolicy Apostolskiej w kształcie krzyża. Został ustanowiony 17 lipca 1888 r. przez papieża Leona XIII dla upamiętnienia 50-lecia jego kapłaństwa.