Chleb, który łączy ludzi

Wigilijny wieczór z białym opłatkiem w ręku uświadamia nam, że każdy dom, każda rodzina staje się „Betlejem”, gdzie rodzi się Jezus Chrystus. Dzielenie się opłatkiem to znak braterstwa, pojednania, przebaczenia, jedności wszystkich wyznawców Chrystusa i doskonała okazja do złożenia sobie bożonarodzeniowych i noworocznych życzeń.

W sobotę, 14 grudnia 2019 r. Dom Fundacji Jana Pawła II stał się naszym „Betlejem”. Kontynuując piękną wieloletnią tradycję, zgromadziliśmy się w naszym Domu na spotkaniu opłatkowym. Rozpoczęło się ono Mszą św. pod przewodnictwem ks. abp. Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego i Wielkiego Kanclerza KUL. Koncelebrowali: ks. bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP, ks. prof. Dariusz Dąbek, prodziekan Wydziału Filozofii KUL, ks. Zdzisław Kozioł, przełożony wspólnoty Księży Sercanów, ks. Jan Strzałka, dyrektor Domu, ks. Robert Ptak, jego zastępca i ks. Nyaming, stypendysta z Indonezji.

Instytut Jana Pawła II KUL reprezentował jego sekretarz, p. dr Tomasz Górka.

Z Warszawy przyjechała p. Ewa Bednarkiewicz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Fundacji wraz z kilkunastoosobową delegacją. Jak każdego roku, tak i tym razem zostaliśmy obdarowani przez Towarzystwo prezentami: wspaniałą książką autorstwa ks. abp. Mieczysława Mokrzyckiego i Brygidy Grysiak pt. „Miejsce dla każdego”, będącą opowieścią o świętości Jana Pawła II oraz paczkami, które przekażemy w naszych krajach rodzinnych osobom potrzebującym.

W spotkaniu udział wzięły również siostry Urszulanki, s. Maria Piotrowska, kierowniczka Żeńskiego Domu Studenckiego i s. Krystyna Marek, jej zastępczyni. Licznie obecni byli stypendyści Fundacji i mieszkańcy Domu.

Piękną homilię wygłosił ks. abp Stanisław Budzik. Przypominał nam, że w czasie Adwentu, jesteśmy wezwani nie tylko do oczekiwania na Zbawiciela, ale za przykładem św. Jana Chrzciciela mamy być w swoich środowiskach prorokami przygotowującymi Chrystusowi drogę do ludzkich serc.

Oprawę liturgiczną ubogacił piękny śpiew chóru i zespołu działających przy Domu Fundacji.

Po Mszy św. nastąpiła druga część naszego spotkania. Chór wykonał utwór „Szczedryk”, jedną z najbardziej znanych kompozycji Mykoły Łeontowycza. Następnie został odczytany fragment z Ewangelii według św. Łukasza, opowiadający o narodzinach Syna Bożego w Betlejem. W imieniu stypendystów głos zabrała Weronika Andruszczyszyna, która podziękowała wszystkim za obecność, za prezenty i złożyła świąteczne życzenia. Następnie przemawiali: ks. prof. D. Dąbek i p. prezes E. Bednarkiewicz, która z kolei podziękowała naszym wolontariuszom za pomoc siostrom Benedyktynkom w Staniątkach w czasie wakacji i przekazała im specjalne prezenty.

W kolejnej części spotkania ks. bp A. Miziński pobłogosławił opłatki, które z kolei łamaliśmy, życząc sobie nawzajem zdrowia i wszelkich Bożych łask. Na zakończenie tego miłego wieczoru czekał na nas słodki poczęstunek, przygotowany przez dyrekcję Domu Fundacji.

Svitlana Slyvchenko

zdjęcia: A. Ukrainets, V. Gurska