Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi

W związku z trwającą agresją zbrojną Rosji w Ukrainie w piątek, 25 marca 2022 r., w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, papież Franciszek, w jedności z całym Kościołem, dokonał Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Ojciec św. dokonał tego aktu podczas celebracji pokutnej o godz. 17.00 w Bazylice św. Piotra. W tym samym czasie wierni na całym świecie trwali zjednoczeni na modlitwie, pod przewodnictwem Biskupa Rzymu.

Taka modlitwa miała również miejsce w kaplicy Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie. Rozpoczęła ją uroczysta Msza św. w intencji pokoju na świecie a zwłaszcza w Ukrainie, pod przewodnictwem ks. Jana Strzałki, dyrektora Domu. W wygłoszonym kazaniu kaznodzieja ukazał istotę Uroczystości Zwiastowania Pańskiego oraz treść objawień fatimskich, które były źródłem poprzednich i aktualnego Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Mszę św. koncelebrowali: ks. Robert Ptak, zastępca dyrektora Domu oraz księża stypendyści z Indonezji i Ukrainy.

Po Eucharystii miała miejsce adoracja Najśw. Sakramentu i modlitwa różańcowa. Adoracja zakończyła się o godz. 21.00 Apelem Maryjnym, po którym wszyscy odśpiewali przejmującą pieśń: modlitwę w intencji pokoju w Ukrainie.

ks. Jan Strzałka