Zapisani w Sercu Jezusa

W dniach 22-25 lutego 2024 r. odbyła się druga seria rekolekcji dla stypendystów Fundacji Jana Pawła II. Tradycyjnie miały one miejsce w domu rekolekcyjnym księży sercanów w Pliszczynie. Poprowadził je ks. dr Damian Płatek, sercanin, aktualny proboszcze parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Krakowie–Płaszowie. Głównym tematem rekolekcji było motto: „Zapisani w Sercu Jezusa”.

Każdego dnia, podczas konferencji, rozważaliśmy znaczenie troski o czystość serca. Przez trzy intensywne dni poświęcaliśmy czas na przygotowanie się do aktu oddania się Sercu Jezusowemu. Mieliśmy również okazję do wspólnego przeżywania adoracji eucharystycznej oraz sakramentu pokuty i pojednania. Podczas pysznych posiłków wzmacnialiśmy więzi wspólnotowe.

Na zakończenie rekolekcji, w niedzielę, przyjechał ks. dyrektor Jan Strzałka, który wraz z nami uczestniczył we Mszy św., podczas której niektórzy z nas oddali się Sercu Jezusowemu. Po obiedzie wyraziliśmy wdzięczność ks. Damianowi za słowo, które kierował do nas, a także ks. Andrzejowi, bratu Andrzejowi i pani kucharce za ich pomoc i serdeczność. Rekolekcje stanowiły dla nas czas duchowego odnowienia i napełnienia siłą do dobrego przeżycia Wielkiego Postu, przygotowującego nas na święta Zmartwychwstania Pana Jezusa.

Krystyna Nahirnych