Modlitwa o pokój

Na świecie trwa obecnie 27 konfliktów zbrojnych o dużej skali, nie licząc dziesiątek, mających charakter lokalny. Oprócz rosyjskiej agresji na Ukrainę czy wojny na Bliskim Wschodzie, w sumie 2 miliardy ludzi żyje na obszarach dotkniętych konfliktami. W obliczu takiej sytuacji konieczna jest nieustanna modlitwa w intencji pokoju na całym świecie. To zadanie, w tych trudnych czasach, systematycznie podejmują stypendyści Fundacji Jana Pawła II w Lublinie.

W sobotę, 24 lutego br., minęła 2. rocznica inwazji Rosji na Ukrainę. W przeddzień tej rocznicy w kaplicy fundacyjnej została odprawiona Msza św., a następnie Droga Krzyżowa poświęcona modlitwie o pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie. Natomiast w sobotę – księża, stypendyści i absolwenci Domu Fundacji wzięli udział we Mszy św. o godz. 18.00. W czasie Eucharystii, polecano Miłosierdziu Bożemu wszystkich, którzy ponieśli śmierć w wyniku działań wojennych, a także upraszano potrzebne łaski dla tych, którzy cierpią z powodu tej wojny.

Diana Mykhailiak