Zakończenie roku akademickiego

Codzienne kontakty ze studentami i wykładowcami nauczyły mnie, że potrzebna jest formacja integralna, zdolna przygotować młodych do życia: nauczanie, które przygotuje ich, by pełnili w sposób odpowiedzialny własną rolę w rodzinie i społeczeństwie, wykazując się nie tylko wysokimi walorami zawodowymi, lecz również ludzkimi i duchowymi.

Św. Jan Paweł II

Niedziela 26 czerwca była w Domu Fundacji Jana Pawła II przeżywana w duchu dziękczynienia za kończący się rok akademicki. Dla jednych był to pierwszy, dla innych kolejny rok akademickiej przygody. Dla innych zaś był to czas podsumowania całego okresu studiów magisterskich lub doktoranckich i zakończenia programu stypendialnego Fundacji. 

Zasadniczym momentem tej uroczystości była Msza Święta, której przewodniczył ksiądz dyrektor Jan Strzałka. W homilii zachęcał studentów do postawy dziękczynienia wobec Pana Boga za miniony czas nauki i pracy nad kształtowaniem chrześcijańskich postaw, za uczynione postępy, a także za porażki, z których zawsze można wyciągnąć dobrą lekcję na przyszłość, za dar Fundacji i jej dobroczyńców a także za Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Ksiądz Dyrektor złożył także życzenia owocnego wypoczynku, podczas którego znajdzie się czas na dalszy rozwój osobistej więzi z Bogiem poprzez modlitwę, życie sakramentalne oraz miłość do bliźniego. Po Mszy św. wszyscy obecni zostali podjęci okolicznościowym poczęstunkiem.