Kurs kwalifikacyjno-przygotowawczy 2016

Tego roku na kurs kwalifikacyjno-przygotowawczy Komisja Stypendialna Fundacji Jana Pawła II skierowała 30 osób, pochodzących z Białorusi, Ukrainy i Uzbekistanu. Młodzież ta zamierza podjąć naukę na takich kierunkach studiów jak: pedagogika, psychologia, muzykologia, europeistyka, socjologia, historia, krajoznawstwo i turystyka kulturowa, filologia angielska, dziennikarstwo, ekonomia, zarządzanie i informatyka. 

Kurs rozpoczął się egzaminem pisemnym z języka polskiego, który pomógł zaklasyfikować uczestników w mniej liczne grupy do dalszej pracy. Od pierwszych dni młodzież ma możliwość rozwijania znajomości języka polskiego jak również nauki wybranych przedmiotów kierunkowych w celu wykazania swoich zdolności intelektualnych. Ważnym momentem codziennego planu dnia jest Msza św. w kaplicy Domu, której przewodniczy ks. Franciszek. Młodzież chętnie uczestniczy w przygotowywaniu codziennej liturgii poprzez czytanie lekcji z Pisma Św., posługę ministrantów oraz śpiew. W czasie wolnym od nauki mają miejsce spotkania integracyjne, spacery po mieście oraz wspólne gry sportowe.

Kurs potrwa jeszcze do końca lipca i zakończy się egzaminami z języka polskiego oraz innych przedmiotów, które były przedmiotem nauki. Wówczas zostaną wyłonione osoby, które zostaną objęte programem stypendialnym Fundacji. Życzymy wszystkim uczestnikom, aby jak więcej skorzystali z tego czasu i wyjechali z Lublina na dalszą część wakacji ubogaceni intelektualnie oraz duchowo.