Zakończenie kursu

W dniach 3-28 lipca miał miejsce w Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie kolejny kurs przygotowawczo-kwalifikacyjny w ramach programu stypendialnego Fundacji. Wzięło w nim udział 32 osoby, pochodzące z Białorusi, Kazachstanu, Turkmenistanu, Ukrainy i Uzbekistanu. 

W ostatnich dniach kursu odbył się egzamin końcowy, po którym Komisja stypendialna przyznała 15 osobom stypendium Fundacji Jana Pawła II. W roku akademickim 2017/2018 programem stypendialnym Fundacji będzie objętych około 130 osób.

W czasie ostatniej wspólnej Eucharystii uczestnicy kursu dziękowali, za pośrednictwem św. Jana Pawła II, przede wszystkim Panu za otrzymane łaski, ale również władzom zwierzchnim Fundacji, dyrekcji Domu, wykładowcom i dobroczyńcom, dzięki którym mógł być zrealizowany tegoroczny kurs kwalifikacyjny.

Na zakończenie mszy św. oddano cześć relikwiom krwi św. Jana Pawła II poprzez ich ucałowanie.

ks. Jan Strzałka SCJ