Wyjątkowi kolędnicy

W II Niedzielę Zwykłą, 14 stycznia 2024 r., społeczność Domu Fundacji Jana Pawła w Lublinie, gościła wyjątkowych kolędników. Był to chór, który śpiewa w kościele akademickim KUL podczas Mszy świętych celebrowanych w języku ukraińskim. Po Eucharystii odprawionej w kaplicy fundacyjnej, licznie zgromadzona młodzież pozostała jeszcze przez chwilę, aby kolędować wraz z przybyłymi Gośćmi.

Słowo wprowadzające wypowiedziała pani Teresa, absolwentka Fundacji. Dyrygował pan Władysław, natomiast akompaniował na akordeonie pan Mirosław. Znane i popularne kolędy zostały wykonane w języku polskim i ukraińskim.

Po wspólnym kolędowaniu, głos zabrał ks. Jan Strzałka, który podziękował kolędnikom za ich obecność i zaprosił wszystkich na poczęstunek do auli.

  1. Jan Strzałka